neljapäev, august 13, 2015

Koolitajate koolituse 2.päev

Teine koolituspäev tervitab enneolematu suvekuumusega. Koolitajad otsivad varju vana anatoomikumi ruumidest. Suure pingutuse rannas olemise asemel koolitusklassis istumise eest, kingitakse saabujatele magusad Kalevi kompvekid (marmelaadi). Hiljem selgub, et asjal oli ka teine mõte. Kommipaberite värvuste põhjal organiseeritakse rühmad: kirsid, apelsinid, mustsõstrad jne.
Koolitus algab
9:00 Interaktiivsete tahvlite praktilised töötoad (Qomo, Smart, Promethean)
Praktiline tegevus oli väga hea. Muidugi tahaks veel rohkem seda õppida, kui juba endal ka mõni interakt.tahvlitest igapäevases kasutuses. Kui kokkupuudet eriti pole, siis võtab mingi x tahvli juures õigete tegevuste otsimine kaua aega.Ka kogenud koolitaja ja IT-sõber võib hätta jääda, sest mõne tahvli töömeetodid on üsna arusaamatud. Lisaks muidugi ka niisama tarkvarapoolne streikimine. Interaktiivse tahvli töötubade jätkuks tutvume tagasisidestamise võimalustega.


10:30 ClassFlow keskkond (töötab nii veebipõhiselt kui nutiseadmetega)

11:30 Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise protsessi tutvustus Professionaalsuse tõestamiseks kutse taotlemisel on hea teada e-portfoolio loomise põhimõtteid. Samuti on oluline oma e-portfoolio esitlemise ja kutse taotlemise etappidega end kurssi viia.
Veronika Tuul - ANDRAS kutse hindaja, koolitaja
Portfooliod - kontrollida lingid üle.
Taotlemise protsess
Dokument ise ei tõenda midagi - lisada analüüs
Kutsestandardid
 • Milline profiil sobiks?
 • Kirjeldus - kas see iseloomustab mind?
 • Hindamiskomisjon küsib tavaliselt: Miks sa tulid taotlema nt 7. taset?
  • Vajalik sisuline vastus
  • Hindamiskomisjon (kasutades hindamiskriteeriume 5, 6, 7, 8 tase; punkt 4 - selle põhjal koostada portfoolio) annab hinnangu kutsekomisjonile, kes langetab otsuse (umbes kuu aja pärast).
  • Enesanalüüs täita etteantud vormis, võib kasutada linke.
  • On alati 3 hindajat, kes hindavad: http://www.andras.ee/ul/Hindamisstandard_tase_6_2015.pdf punkt 6 alusel. Tasub kindlasti sealt uurida ka hindajate hindamisvormi, millele tähelepanu pöörata.
 • Kompetentsid - lähtekoht (1-4)
  • Läbivad kompetentsid - oma erialased oskused. - tekitavad kõige rohkem probleeme (N: töötukassa tööharjutuse koolitajad - teevad kõike)
  • Kutset taotledes pakutakse kõike - hoida fookust.
  • Eetilisus jne… peab olema läbivalt nähtav. Tõendamine: näiteks koolituste tagsiside, koolituste materjalid.
  • Keele korrektne kasutamine
 • Kutseeksam
  • 2 osa
   • dokumentide põhjal hindamine
   • tõenduspõhine intervjuu (5- tase ca 30 min 6- tase 1 h 7 tase 1,5 h 8 tase 2h) -
    • kui dok ok, siis sõbralik vestlus
    • kui dokumentidest tekib kõsimusi, siis küsitakse
  • Kõik kompetentsid peavad olema tõendatud
  • Teiste materjalide kasutamine - kuidas ma seda materjali käsitlesin, kuidas tegin seda koolitussituatsioonis.
  • 5 tase ei pea looma materjale, 6+ peab
  • Kuidas tõendusmaterjal sobib koolitaja pilti.
 • Tõendamine
  • Kui nt 4 aasta taguse tegevuse kohta linki enam pole, siis piisab eneseanalüüsis selle kirjeldamisest.
  • TEGELEMINE ARENDUS-, LOOME- JA TEADUSTÖÖGA
   • 4.1 Osaleb õppekavade arenduses õppeasutuse tasandil ja/või avalikes diskussioonides piirkonna tasandil, avaldades tema poole pöördumisel oma arvamust täiskasvanuõpet puudutavates küsimustes.
   • Kirjeldab ja toob portfoolios näite enda panusest õppekavade arenduses ning osalemisest täiskasvanuõpet puudutavates diskussioonides.
 • Eneseanalüüs
  • Vormi põhjal
  • Ei tohiks olla komistuskiviks, kui oled elukutseline koolitaja.
  • Tõendamiseks ca 5 lauset (STARR mudel) sarnane tööintervjuul = STAR
  • võib ka paberil, aga eelistatum elektrooniline (vähemalt HITSA koolitajatele)
  • eneseanalüüsi vormi struktuur võiks olla ka aluseks portfoolio koostamiseks


Pärast kosutavat ja ülimaitsvat lõunasööki saime lähemalt tuttavaks vanas anatoomikumis toimuvatest tegevustest ja tehnilistest võimalustest.

13:45 Ekskursioon maja peal - Pedagogicum.
Siit majast käivad mingil ajal läbi kõik üliõpilased, kes õpivad õpetajateks.
Igal kolmapäeval kl 16-18 avatud uksed ning võib tulla siinseid asju proovima.
Ruumides palju IKT-vahendeid, kus saab õppida, kuidas neid kasutada.
Peaaegu igas ruumis võimalk 3 vaatest pildistada või filmida ruumi. Neid faile hoitakse 2 nädalat ülikooli serveris, kuid neid ei saa alla laadida. Ainult vaatamiseks.
Lisaks klassides 3 profikaamerat õppevideo tegemiseks.
Üleskutse õpetajatele tulla oma õppetunde filmima. Kui jääb õppevideoks, siis tasuta.

14:00 Praktiline e-portfoolio parendamine lähtuvalt täiskasvanute koolitaja kutse taotlemisega seotud nõuetest
Koolitaja: Varje Tipp


Täna meie hulgast 88% ei oma veel koolitaja kutset.
Keskkondadest:
Wordpressis saab panna lehti parooli alla.
GoogleSites ei saa.
Varje lemmik praegu Livebinders
...


Pole vaja tunnistusi lisada, piisab EHIS-st väljavõte koolituste kohta.
Soovitusi refleksiooniks kasutada Tulevikuõpetaja koolitusprogrammi lehelt, nt Gibbsi mudelit.
Mõned näited  portfooliode valmis põhjadega (kutseõpetajatele), mille baasil saab ise vormistada.
Tee endale elektrooniline visiitkaart, kuhu lingid kõik varasemad asjad kokku.
Varem oli andragoogi kutse, nüüd lihtsalt (täiskasvanute) koolitaja kutse.
Nt Kutseportfell õpetaja kutse taotlemiseks:


Rühmatöö 1: Palun kavandage oma laudkonnaga HITSA koolitaja e-portfoolio (digitaalse arengumapi) loomise stsenaarium (struktuur, sisukord). Lisage juurde väike lühikirjeldus, mida seal kajastada ja millist vahendit võiks kasutada).

Koolituspäeva lõpus vaatasime tulevikku ja tegime plaane, kuidas olemasolevaid e-portfelle edasi arendada.

Egle poolt mõtted ja ettepanekud igapäevaelus koolitajaametis.
16:00 Kokkuvõtted
Meil on võimalus nii kursusele registreerimis- või tagasisidevormi ise ka täiendada.
18.-19. sept. koolitus “Interaktiivne tahvel õppetöös”


Kõige tublim rollitäitja URMAS :) (fotograaf)

Suur aitäh kõikidele osalejatele ning korraldajatele!

Kommentaare ei ole: