kolmapäev, detsember 28, 2005

DigiTiigri logo


Sündis DigiTiigri logo.

Pilootkursuse esimene päev27.detsembril toimus Tiigrihüppes pilootkursuse esimene päev. Tehti ülevaade kursusest ning jagati järgmiseks kokkusaamiseks kodutööd. Arutleti ka teema üle "kes või mis on DigiTiiger". Parima vastuse andis sellele Evi Tarro.

D i g i T i i g e r Kes või mis on?
DigiTiiger
Dilemma arutlus, mille eelduseks on 2 tingivat ja 1 liigitav väide
vajadus valida kahe enamvähem võrdse (sageli ebasoovitava) võimaluse vahel

DIgiTiiger
Initsiaator algataja

DIGiTiiger
Generaator ld energia muundamise seade
seade mingi aine (nt auru, gaasi) energia v informatsiooni (nt signaali) tootmiseks

DIGITiiger
Investeering- pikaajalise kasusaamise eesmärgil tehtav kapitalimahutus

DIGITiiger
Tendents- suunitlus, püüe v kallak millegi poole, teadlik kavatsus, kallak, sihilikkus

DIGITIiger
Instruktiivne õpetlik, juhendav, juhendeid sisaldav, kogemusi jm edasiandev

DIGITIIger
Innovatsioon uuendus, mingi teadusliku, tehnilise v organisatsioonilise avastuse, leiutise vms saavutuse rakendamine etn mingis kultuuris leviv uus nähtus (arusaam, ese, komme), mis ei tulene vahetult selle kultuuri arengust

DIGITIIGer
Globaalne kogu Maad hõlmav ülemaailmne tervikuna võetud üldine kogu-

DIGITIIGEr
Evolutsioon areng looduse ja ühiskonna järjepidev, kordumatu ja pöördumatu muutumine

DIGITIIGER
Reaktsioon vastus ärritajale, reageering, meeleolu järsk muutus, üleminek olukorda, mis on eelmisele vastandlik

D ilemma
I nitsiaator
G eneraator
I nvesteering
T endents
I nstruktiivne
I nnovatsioon
G lobaalne
E volutsioon
R eaktsioon

neljapäev, detsember 22, 2005

Pilootkursuse ettevalmistamine
Oli ilus karge talvepäev.
18.detsembri hommikul said Tiigrihüppes kokku Signe, Laine, Tiia ja Varje, et valmistada ette pilootkursuse esimene päev.
27.12.2005 algusega kell 10.00 saab toimuma Tiigrihüppe Sihtasutuses (Mustamäe tee 60) "DigiTiiger" koolitajate koolituspäev. Koolituspäeval tutvutakse lähemalt kursuse õppekava, koolitusel kasutatavat tarkvara ja veebikeskkondi.
Andsime ka väikese kodutöö, milleks on analüüsida oma seniseid kogemusi koolitajana ja võttes arvesse olemasolevat informatsiooni kursuse "DigiTiiger" kohta, palusime leida vastused järgmistele küsimustele:- Kes või mis on "DigiTiiger"?- Mis võiks olla koolituse moto?Iga koolitaja saab õppepäeval võimaluse paari minuti jooksul oma kodutööd tutvustada.

esmaspäev, detsember 12, 2005

Kursuse arendus Pärnus


10.-11.detsembril tegelesid Laine ja Varje kursuse materjalide täiendamise/parandamisega IVAs.