Reede, november 12, 2010

Tiigrihüppe SA koolitus Läänemaal 12.-13. november 2010

Koolituse aeg: 12 – 13. november 2010

Koht: Haapsalu (asukoht kaardil http://www.roosta.ee/?go=asukoht )

Koolituse maht: 12 tundi

Eesmärgid:

· Koolitaja omab ülevaadet erinevatest refleksiooni meetoditest

· Koolitaja omandab teadmisi e-kursuse loomise metoodikast

· Koolitaja oskab oma profesionaalset arengut jälgida ja e-portfoolio abil reflekteerida

Koolitus toetab järgmiste pädevuste omandamist:

· Õpilaste suunamine isiklike kogemuste refleksioonile ja mõtestamisele

· Oma arengu kaardistamine, dokumenteerimine ja analüüs

· Õpikeskkonna kujundamine

· Sobivate meetodite valimine

· Õpitulemuste kujundav ja kokkuvõttev hindamine


Kava (Google doc)

1. päev
Refleksioon (Mart Laanpere )Rühmatöö: Mis on refleksioon? (või hoopis reflektsioon?). Teha mõistekaart.

Mõistekaardid valmisid usina tööna sellised:


Peale seda rääkis meile Mart, mis see refleksioon siis on.


1 kommentaar:

Taimi ütles ...

Kus on need refleksiooni plakatite pildid, mis ma üles panin siia???