Esmaspäev, november 21, 2005

DigiTiigri koolitajate konkurss19.novembril 2005 toimus Tiigrihüppe Sihtasutuses konkurss üldhariduskoolide õpetajate täiendkoolitusprojekti DigiTiiger koolitajate leidmiseks. Konkursil osales 60 õpetajat, kelle seast valiti välja 25 õpetajat, kes hakkavad edaspidi täiskasvanute koolitajatena DigiTiigri koolitust läbi viima.
Koolituskursus DigiTiiger on innovatiivseid meetodeid ja õppevahendeid käsitlev kursus, mis tutvustab õpetajatele, kuidas aktiivõppe kaudu kasutada infotehnoloogia ja uue meedia võimalusi nii, et õppetöö oleks mitmekesine ja aitaks õpilastel saavutada häid õpitulemusi. DigiTiigri koolitusprojekti raames korraldab Tiigrihüppe SA kolme aasta jooksul Eesti üldhariduskoolide õpetajatele tasuta täiendkoolitusi, kokku plaanitakse aastaks 2008 koolitada ligi 6000 Eesti õpetajat. DigiTiiger on ulatuslik täiendkoolitusprojekt, mille käigus õpetajad omandavad oskuse õppetöös maksimaalselt ära kasutada Eesti koolidesse loodud infotehnoloogilised võimalused. DigiTiigri koolitusel käsitletakse e-õppe keskkondi, e-õppe sidumist aktiivõppega, e-portfooliot, mõistekaarti, uusmeediat ja koostööprojekte õppetöös jpm.
Pildil Signe Piirsalu Tiigrihüppe Sihtasutuse projektijuht, konkursi korraldaja

Kommentaare ei ole: