laupäev, november 13, 2010

Veidi valesti arusaadud töökäsk:)

Õppevorm: E-kursus
Sihtrühm:Algõpetus (klassiõpetajad)
Teema: E- raamatud
Eesmärgid:
Kursusega taotletakse, et õppija:
  • omandab teadmised e-raamatute koostamise vahenditest ja liikidest
  • õpib kasutama e-raamatute kasutamisvõimalusi õppetöös
Kursusel peab õppija ise väga palju iseseisvalt uurima, katsetama ja arutlema kursusekaaslastega, kasutades erinevaid tarkvaralisi lahendusi.
Tulemus:
Pärast kursuse lõppemist õppija teab, tunneb ja oskab:
  • teab e-raamatute koostamiseks loodud vahendeid
  • teab web2.0 vahendite tööpõhimõtteid ja kasutamisvõimalusi;
  • teab ja tunneb erinevaid e-raamatuliike;
  • oskab valida sobiva vahendi õpilastest ja õpitulemusest lähtuvalt;

Kommentaare ei ole: