laupäev, november 13, 2010

Digiajastu õppematerjalide loomine ja kasutamine matemaatika õpetamisel

Eesmärk

omandab teadmisi ja oskusi digiajastu õpetamismetoodikate ja vahendite rakendamiseks matemaatika õpetamisel.

Õpitulemused:
• rakendab digiajastu õpetamismeetodeid, tehnoloogiaid ja virtuaalseid õpikeskkondi
• hindab kriitiliselt veebipõhiste õppematerjalide otstarbekust
• loob materjale õpitud vahendite abil
• kasutab õpitud vahendite abil loodud materjalide õpeprotsessis
• reflekteerib kursusel saadud uusi teadmisi ja oskusi õppeprotsessis
• omandab kogemuse õppija rollis e-kursusel

Koostajad: Jaanika, Malve, Laine

Kommentaare ei ole: