teisipäev, august 17, 2010

Tiigrihüppe SA koolitajate suvekool 17.-19.2010

Täna,17.augustil algas Viljandimaal Kopra talus Tiigrihüppe koolitajate suvekool. Koolitus kestab kolm päeva. Suvekooli korraldamise eesmärgiks on anda Tiigrihüppe koolitajatele uusi teadmisi IKT-põhistest haridusuuendustest, mida nemad saavad omakorda oma maakonna koolidesse laiali kanda. Tiigrihüppe koolitajad kogunevad suvekooli üle Eesti kõigist maakondadest. Kokku osaleb suvekoolis 40 koolitajat.

Koolituse aeg: 17.-19.august 2010
Koht: Kopra Turismitalu, Karksi vald, Tuhalaane küla, Viljandimaa
Koolituse maht: 16 tundi

Eesmärgid:
• Tiigrihüppe Sihtasutuse koolituskavade ja materjalide arendamine uue strateegia eesmärkidest lähtuvalt.
• Õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste 2.0 analüüsimine ja sidumine sihtasutuse koolituskavadega.
• Õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste 2.0 analüüsimine ja sidumine riiklike õppekavadega.
• Tiigrihüppe Sihtasutuse koolitajate koolitusvajaduse täpsustamine.

Koolitusel saavutatud pädevused/õpiväljundid:
• Koolitaja lähtub koolituste planeerimisel, arendamisel ja läbiviimisel Tiigrihüppe Sihtasutuse strateegiast ja koolituse vorminõuetest.
• Koolituse kavandamisel, arendamisel ja koolitusmaterjalide koostamisel arvestab koolitaja õpetajate haridustehnoloogiliste pädevustega 2.0.

PÄEVAKAVA:17. august
 • saabumine - tervituskohv - majutumine
 • suvekooli avamine - Signe Piirsalu
 • blogipostitajaks on Tiia Salm (1. päev) ja fotograafiks Tiit Mauer
Sõnavõtud:
 • Enel Mägi "Tiigrihüppe SA uus strateegia 2010-2013 ja tegevuskava 2010" • Aimur Liiva "Tiigrihüppe SA tegevuse mõjueesmärgid"
 • Signe Piirsalu "Tiigrihüppe SA koolitajate tagasiside"
 • Mart Laanpere videoettekanne "Õpetajate haridustehnoloogilised pädevused: rahvusvahelised trendid ja Eesti mudel 2.0"

 • Meeri Sild - rühmatöö teemal "Programmi põhikursuse mäppimine uute haridustehnoloogiliste pädevustega"
 1. Tutvu rühmas õpetajate HT pädevuste maatriksiga
 2. Vaata läbi oma rühmale määratud moodul
 3. Märgi maatriksisse pädevused, mille omandamist see moodul toetab
 4. Leia ülesanded, mis toetavad nende pädevuste arendamist
 5. Tee töö tulemustest kokkuvõte- kirjalikult ja suuliselt

  Kommentaare ei ole: