kolmapäev, august 18, 2010

Suvekooli teine päev


Rühmatööd: Lisamoodulite kaardistamine (pildid)

Kokkuvõtte lisamoodulite kaardistamisest leiate aadressilt: https://sites.google.com/site/lisamoodulid
18. august

Hommikvõimlemine toimus nii märkamatult, et projektijuht ei märganudki. Lubas võimlemise edasi lükata.

07.00 – 08.00 Äratus ja hommikuvõimlemine

08.00 – 09.00 Hommikusöök

09.00 – 09.45 Õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste 2.0 seos programmi lisakursustega (eesmärk, väljund, hindamismeetod/ ülesanne)

09.45 – 10.30 RÜHMATÖÖTeema: Õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste 2.0 seos programmi lisakursustegaProgrammi lisakursuste analüüs

10.30 – 10.45 Kohvipaus

10.45 – 13.00 RÜHMATÖÖ jätkub

13.00 – 14.00 LÕUNASÖÖK

14.00 – 15.30 Rühmatöö ettekanded


15.30 – 16.00 Kokkuvõtted rühmatööst

16.00 – 16.15 Kohvipaus

16.15 – 17.30 Eksamite Infosüsteemi tutvustus

17.30 – 19.00 Vaba aeg

19.00 – 20.00 Õhtusöök

Alustuseks täiendasime eelmise päeva tööd teemal "Programmi põhikursuse mäppimine uute haridustehnoloogiliste pädevustega" ja esitlesime / tutvustasime seda. Kohendasime pädevuste sõnastust. Arutelu toimus sõbralikus õhkkonnas, nagu kõik meie tegemised. Töö sujuvuse tagas Meeri.

Ja kui olime kenasti üksmeelselt tulemusele jõudnud, siis jätkasime sarnase tööga, kuid nüüd juba lisakursuste kohta:

1. Õpiprojektid ja kaasaegsed tehnoloogiad õppetöö

2. Enesekontrolli testi loomine programmiga HotPotatoes


3. Enesekontrolli testi loomine programmiga HotPot


4. Esitlused õppetöös ja nende jagamine Internetis


5. Esitlused õppetöös ja nende jagamine Internetis (vene)


6. Õppematerjalide loomine ja avaldamine Internetis


7. Õppematerjalide loomine ja avaldamine Internetis (vene)


8. Interaktiivne tahvel klassiõpetajates


9. KooliMill - õppematerjalide koostamine veebipõhiste vahenditega


10. Ühiskirjutamise vahendid õppetöös ning Internet ja selle kasutamine õppetöösKoolitus lasteaedade õpetajatele


1. Infotehnoloogia ja loovus lasteaias


2. Infotehnoloogia ja suhtlemine lasteaias


Taas kord konstruktiivne arutelu, mille käigus saime kõik targemaks. Ja pidime tunnistama, et see mees, kellel kell aknast alla kukkus, ütles ikka tõesti kuldsed sõnad: “Küll aeg ikka lendab”. Vaata ka kahte eelnevat postitust.

Õhtupoolik tõi vaheldust: REKKi esindajad Karin Kuldmets, Liia Varend ja Aimi Püüa tutvustasid eksamite infosüsteemi.

Teemaks oli infosüsteemi visioon ja praegused tulemused. Esinejad soovisid teha koostööd süsteemi arendamisel.

Karin Kuldmets: Infosüsteemi eesmärk on viia massidesse kvaliteetsed ülesanded.

Esimene katseeksam peaks toimuma 2012. aasta kevadel.

EIS-i saavad tulevikus kasutada õpilased, pedagoogid, õppeasutused ja loomulikult ka eksamikeskuse spetsialistid. Süsteem võimaldaks e-testimist, e-hindamist, tööde ja tulemustega tutvumist ning apelleerimist.

Aimi Püüa: Süsteem on ikka veel lapsekingades, kuigi kaks aastat on juba eeltööd tehtud ja enne seda veel kolm aastat mõttetalguid. Suurem probleem on aga võibolla hoopiski mõtteviisi muutuses: õpetajad on oma olemuselt konservatiivsed ja õpilased sageli võibolla juba ülehomses päevas.

Infosüsteem koosneb kolmest moodulist: Ülesandepank, haldusmoodul ja korraldusmoodul. Septembris peaks süsteem olema juba nii palju valmis, et saab hakata testima.

Ülesanded on kõik kvaliteetsed, õppekavaga seotud kooliastmele vastavad. Sisaldavad nii konkreetset ülesannet, juhist kui ka õiget lahendust.

E-test ei tohi muutuda eesmärgiks omaette, eesmärk on kasutada uusi tehnoloogiaid. Taas kord: kõige raskem on mõtteviisi muutus. Teilt ootame abi testimisel ja juurutamisel.

Liia Varend näitas suurel ekraanil, kuidas EIS välja näeb.

Tööpäeva lõpus kõlas meeleolukas tiigrite ühislaul.
Kommentaare ei ole: