kolmapäev, märts 22, 2006

Kokkuvõte rühmatööst

Mall saatis Larissa Jõe loengust rühmatöö kokkuvõtted. Nüüd on need siis nähtavad kõigile koolitajatele. Loodan, et siin on meil kirjas häid võtteid, mida saame koolitustel kasutada:)

Suhtlemist ergutavad võimalused, võtted, harjutused
Lühike enesetutvustus a – igaüks kõigile; b – paarilisele, tema kõigile
Rääkida naljakast juhtumist, mida on kogetud
Probleemi lahendamine lätudes omast kogemusest
Joonistada enda portree, kas rühm tunneb portree ära
Oma eesnime kui akronüümi kaudu enda iseloomustamine

Omavahelist tutvumist hõlbustavad võtted, harjutused
Paarilised räägivad teineteisele endast, kogu seltskonnale paariline tutvustab
Akronüümimäng oma eesnimest
Omadussõna eesnime esimesest ja viimasest tähest
Venn diagramm, mis meis on ühist, mis erinevat

Grupikujunemist ja grupisuhteid ergutavad, toetavad võimaluse, võtted
Ühiste rõõmude ja murede jagamine
Rivistamine eesnimede järgi tähestikulises järjekorras
Ühise grupiportree joonistamine

Kuidas toetada õpetaja, täiskasvanud õppija MINA avamist, eneseteadvustamist
Rääkimine ootustest koolitusele
Leida ühiseid jooni või arvamusi
Luua turvaline õhkkond, küsi julgesti
Mõisteskeem, mis iseloomustab mind kui õppijat
3 mõtet, mida tean, mida tahan teada, mida sain teada
Üks mõte, mis on oluline, mida iga päev kasutatakse

Koolitaja eneseesituse võimalused, võtted
Kes ma olen, kus töötan, mida teen
Minu lõbusaim lugu koolitajana
Efektidega virtuaalne tutvustus
Seoste loomine ja enda kogemus teemaga

Kommentaare ei ole: